جمعه 4 اسفند 1396

 این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسب نسبت بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه را دارا می باشد.
برای مثال:عمل CABG حدوداً 6000 دلار و آنژیوگرافی حدوداً1500 دلار می باشد.
بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرند.